Descrierea obiectului

Algicid standard 1l. Previne formarea algelor (apa verde). Cu dozare regulată, are un efect benefic asupra pielii.

Utilizați biocidele în siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

Clasificare

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008

GHS05 corozivitate
Skin Corr. 1 BH314 Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare. Eye Dam. 1 H318 Provoacă leziuni oculare grave.


GHS09 mediu
Acvatic Acute 1 H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

HECHT 604601

16 other products in the same category: